COUNTRY LODENICA - Piešťany - 30. august 2002


Ako víťazi oblastného kola z Tužiny sme postúpili na Lodenicu druhý krát v jej štvorročnej histórii. Podujatie sa v mnohom skvalitnilo a rozšírilo. Do diváckej súťaže sa zapojilo 16 kapiel a na konci sme sa ocitli medzi tromi ocenenými kapelami, čo nikto z nás nečakal, hoci sme podali maximálny výkon. Proti nám hralo publikum, nakoľko sme hrali skoro na úvod súťaže a bolo ich tam poriedko. No veríme, že na budúci rok, ak nás usporiadatelia pozvú, si zahráme neskôr, pred plnším publikom.

Hľadisko sa 
zapĺňalo pomaly

 Balíček bankoviek zaujal...

Mrkol na mňa
 zlatým okom

Hralo sa vo 
veľkej pohode

Sprievodná akcia: 
line dance


© Ivan Opát 09. 09. 2007, All rights reserved

..........................................................................................................................................................................................................