3. Detský country bál - Zuberec - 29. 10. 2005
 


     Na tretí detský country bál sme sa tešili ako malé deti... , hudba a tanec country už nie je v našich končinách ničím zvláštny a ojedinelý. Presvedčili sme sa o tom aj v Zuberci, kde sa poriadajú detské country bály a kde sme nechýbali. Po takmer dvojmesačnej prestávke sme nastúpili na zuberecké pódium pomerne zavčasu, lebo druhá skupina - Kamienok - neprišla, takže na ,,pľaci,, sme strávili niečo vyše 14 hodín. Z tej dlhej prestávky sme boli takí nadržaní na hranie, že nám to ani nevadilo a koniec sme previedli okolo tretej hodiny rannej (po predchádzajúcom posunutí času smerom dozadku) bez zjavnej ujmy na zdraví a obohatení o zopár cien z tomboly. Niektorí jedinci z kapely mali 100% zásah, keď zo štyroch tombolových lístkov štyrikrát ,,skórovali,,.
No a keď k tomu sa pripočíta aj aktívna účasť na tanečnom parkete, tak potom to bol vcelku vydarený country báááál .....

    
Šiel som len tak náhodou okolo...      Naladené, načapované, natrénované (úsmevy)                  ... a už som bol v kole
 
  
Hralo sa príjemne, dobre, jedla dostatok a aj dosť tieklo...
  
V podstate je nám už jedno s kým tancujeme (keď sa vyskytne chvíľka voľna)
 


© Ivan Opát, 19. 01. 2007, All rights reserved.